Tin tức

Giới thiệu về dây loa karaoke

Dây loa karaoke có vai trò quyết định đến khả năng kết nới của các thiết bị âm thanh với nhau, vậy nên có ảnh  hưởng một phần tới chất …