Những quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp thực hiện giải thể

Published on Tháng Bảy 17, 2017

Người lao động là một trong những yếu tố quan trọng của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp bắt buộc phải giải thể, họ cũng có những quyền lợi nhất định. Bài viết dưới đây sẽ liệt kê những quyền lợi đó.

Những quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp thực hiện giải thể

  • Quyền lợi của người lao động luôn được đề cao để doanh nghiệp thực hiện đúng

Theo quy định của luật Doanh nghiệp về trường hợp giải thể, những khoản nợ của người lao động được ưu tiên hàng đầu:

– Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  1. a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  2. b) Nợ thuế;
  3. c) Các khoản nợ khác.

Do vậy, người lao động ở những công ty, doanh nghiệp giải thể vẫn sẽ được đáp ứng đầy đủ những quy định về lượng. chế độ bảo hiểm, chế độ bào hiểm xã hội khi doanh nghiệp giải thể với những điều kiện quy định về việc tham gia bảo hiểm để được hưởng bảo hiểm xã hội tại khoản 7 điều 36 của luật Doanh nghiệp.  Cùng với đó, người lao động cũng sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định khi doanh nghiệp giải quyết đúng quyền lợi cho doanh nghiệp.

Như vậy, khi doanh nghiệp muốn thục hiện giải thể thành công, các doanh nghiệp và công ty luôn cần phải hoàn thành những quy định về giải quyết các chế độ việc làm cho người lao động theo đúng quy định để đảm bảo đúng trình tự, đúng pháp luật. Sau khi hoàn thành đầy đủ những thủ tục, doanh nghiệp mới có thể làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp để giải thể doanh nghiệp thành công và nhanh chóng.

Việc giải thể doanh nghiệp được quy định tại Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể gồm 5 bước như sau:

– Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể;

– Doanh nghiệp gửi quyết định giải thể đến phòng đăng ký kinh doanh, chủ nợ, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan;

– Doanh nghiệp tiến hành thanh lý tài sản và thanh toán hết nợ;

– Doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến phòng đăng ký kinh doanh ;

– Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Từ quy trình trên đây, rõ ràng để tiến hành giải thể doanh nghiệp sẽ phải gửi quyết định giải thể đến một nhóm chủ thể bao gồm người lao động. Nếu người lao động có ý kiến phản hồi lại thì quy trình này chưa được tiếp tục thực hiện. Nếu cần biết rõ quy trình giải thể cũng như dịch vụ giải thể công ty hơn mời các bạn xem Tại đây

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"